Obec ROPICE
Ropice čp.110
739 56 Ropice
tel: 558 735 165, 725 141 267
email: ropice@ropice.cz


informace pro turisty
letecký pohled na obec

Naposled přidáno

Informace OÚ
Moje odpadky - stav EKO bodů
17.10.2019 10:05

doc.png

Informace OÚ
NEBUĎTE NEVIDITELNÍ
17.10.2019 07:42

32375.jpgdoc.png 32377.jpg 32378.jpg 32379.jpg 32380.jpg 32381.jpg 32382.jpg

Úřední deska
Program 6. zasedání Zastupitelstva obce Ropice
12.10.2019 09:47

doc.png

Informace OÚ
Česko-Slovenský poradenský den
09.10.2019 13:15

pdf.png

Zápisy a usnesení
Usnesení Rady obce Ropice z 11. schůze konané dne 16.09.2019
09.10.2019 07:11

doc.png

Informace OÚ
Svatomartinská zábava
08.10.2019 09:25

32300.jpg

Informace OÚ
Výběrové řízení - obec Hnojník - vedoucí stavebního úřadu
08.10.2019 08:07

pdf.png

Úřední deska
Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu
07.10.2019 10:38

pdf.png pdf.png

Informace OÚ
Výluka na trati č. 322 - Český Těšín - Hnojník a zpět
07.10.2019 07:55

pdf.png

Odpady
Nádoby na použitý potravinářský olej
04.10.2019 14:13

doc.png 32271.jpg

Informace OÚ
Nádoby na použitý potravinářský olej
04.10.2019 14:04

doc.png 32272.jpg

Úřední deska
Návrh - Střednědobý výhled rozpočtu obce Ropice do roku 2022
04.10.2019 10:59

pdf.png

Úřední deska
Návrh rozpočtu obce Ropice na rok 2020
03.10.2019 13:11

pdf.png pdf.png

Úřední deska
Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích v k. ú. Ropice, lokalita Rakovec
02.10.2019 15:58

pdf.png

Úřední deska
Veřejná vyhláška - Stanovení přechodné úpravy provozu - uzavírka komunikace
30.09.2019 15:18

pdf.png

Informace OÚ
Čipování psů
23.09.2019 11:37

Úřední deska
Upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů
19.09.2019 12:36

pdf.png

Pov.zveřejňované informace
10. rozpočtové opatření - RO 16.09.2019
19.09.2019 12:26

pdf.png

Zápisy a usnesení
Usnesení Zastupitelstva obce Ropice z 5. zasedání konané dne 24.07.2019
18.09.2019 16:12

doc.png

Zápisy a usnesení
Usnesení Rady obce Ropice z 10. schůze konané dne 14.08.2019
18.09.2019 16:10

doc.png

Úřední deska

Program 6. zasedání Zastupitelstva obce Ropice
12.10.2019 09:47

doc.png

Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu
07.10.2019 10:38

pdf.png pdf.png

Návrh - Střednědobý výhled rozpočtu obce Ropice do roku 2022
04.10.2019 10:59

pdf.png

Návrh rozpočtu obce Ropice na rok 2020
03.10.2019 13:11

pdf.png pdf.png

Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích v k. ú. Ropice, lokalita Rakovec
02.10.2019 15:58

pdf.png

Veřejná vyhláška - Stanovení přechodné úpravy provozu - uzavírka komunikace
30.09.2019 15:18

pdf.png

Upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů
19.09.2019 12:36

pdf.png

Opatření obecné povahy
03.09.2019 14:14

pdf.png

Seznam nemovitých věcí podle § 65 zákona č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí ke zveřejnění
03.09.2019 14:12

pdf.png

Odpověď na žádost o informace dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím
21.08.2019 16:34

doc.png

více>>

Informace OÚ

Moje odpadky - stav EKO bodů
17.10.2019 10:05

doc.png

NEBUĎTE NEVIDITELNÍ
17.10.2019 07:42

32375.jpgdoc.png 32377.jpg 32378.jpg 32379.jpg 32380.jpg 32381.jpg 32382.jpg

Česko-Slovenský poradenský den
09.10.2019 13:15

pdf.png

Svatomartinská zábava
08.10.2019 09:25

32300.jpg

Výběrové řízení - obec Hnojník - vedoucí stavebního úřadu
08.10.2019 08:07

pdf.png

Výluka na trati č. 322 - Český Těšín - Hnojník a zpět
07.10.2019 07:55

pdf.png

Nádoby na použitý potravinářský olej
04.10.2019 14:04

doc.png 32272.jpg

Čipování psů
23.09.2019 11:37

Zimní bruslení, hokej
18.09.2019 07:16

32111.jpg

Bezpečností desatero
12.09.2019 10:12

pdf.png

více>>

Sponzorem akce "Ropické zakončení léta" byla firma ČEZ, a. s.

logo ČEZ, a.s.

GEOLOGICKÝ PRŮZKUM PRO LIKVIDACI ODPADNÍCH VOD Z DOMOVNÍCH ČOV

Vážení občané obce Ropice,

v průběhu měsíců červen/ červenec 2019 jste pro akci obce – plošné vsakování odpadních vod z DČOV v rámci projektu odkanalizování obce Ropice – vyplňovali formulář Souhlas se vstupem na pozemek a se zpracováním osobních údajů.
V rámci této akce začíná následující etapa, a to „místní šetření na Vašem pozemku“. Někteří z Vás již byli mnou telefonicky kontaktováni. Pro tyto občany platí telefonická domluva.

Toto telefonické kontaktování nepřináší efektivní řešení – mnoho zájemců mi nezvedlo telefon, proto jsme se rozhodli postupovat takto:

  1. Od tohoto týdne budeme v rámci některých pracovních dní obcházet v obci jednotlivé zájemce o DČOV a koho se nám podaří zastihnout doma, u toho proběhne místní šetření – tento způsob předpokládáme realizovat cca 3 týdny.
  2. Pokud se nám v rámci pracovních dní nepodaří efektivně provádět místní šetření, bude následovat obcházení jednotlivých zájemců ve dnech pracovního klidu – sobota a neděle.
  3. Zájemce, které se nám nepodaří zastihnout ani v dnech pracovního klidu, budeme obvolávat a již se přesně domlouvat na den a hodinu.

Co budeme zjišťovat:

  1. možnost umístění DČOV a případně i vsakovacího objektu dle představy zájemce
  2. zda bude možné odpadní vodu z DČOV vsakovat na pozemku zájemce nebo utrácet jiným způsobem (do vodoteče, do jímky, atp.)
  3. výskyt studní v okolí a zaměření jejich hladiny vody

Průzkumné vrty – žádost:

V rámci této akce obce je nezbytné provést průzkumné vrty na vytypovaných pozemcích. Celkem se jedná o 190 pozemků, přičemž na 15 z nich budeme provádět 5-ti metrové sondy a nálevové testy. Při provádění místního šetření bychom rádi vytypovali vhodné pozemky a s majiteli těchto pozemků se domluvili na provedení sond.
Bude se jednat o vrty v průměru 7 cm, hloubka do 5 m prováděné malou vrtnou soupravou, kterou na fotce přikládáme k danému mailu. Sondy mohou být po provedení testu zlikvidovány nebo v případě zájmu majitele pozemku ponechány k využití pro zasakování odpadní vody z DČOV. Vrtná souprava je tažena buď osobním autem nebo čtyřkolkou, nezpůsobí tedy škody na zeleni.
Tímto Vás žádám, aby jste si uložili moje číslo mobilního telefonu 605 47 34 10 pro případ, kdy Vás budu muset telefonicky kontaktovat, aby jste mé telefonní číslo nepovažovali za číslo nějaké průzkumné agentury, prodejce atp. Děkuji Vám a těším se na spolupráci.

S pozdravem
Ing. Jitka Morawetzová
Jednatel, ekonomika, personalistika, faktury
GEOoffice, s.r.o.
Sídlo: Vrázova 1253/9, 703 00 Ostrava - Vítkovice
Provozovna: U Cementárny 1207/5, 703 00 Ostrava Vítkovice
Tel / fax: 596 636 211, Mobil: 605 473 410
www.geooffice.cz, morawetzova@geooffice.cz


erb ROPICE Ropice je obec v Podbeskydí ležící v širokém údolí řeky Ropičanky, která pramení pod horou Ropicí v katastru obce Řeka a tak se také v horním toku jmenuje a posléze se vlévá do Olše. Typicky slezská rozptýlená zástavba je výrazněji koncentrována pouze kolem silnice I/11 s mezinárodní trasou E75 spojující Slovensko s Moravou přes Jablunkovský průsmyk. Obcí vede hlavní železniční trať Bohumín - Jablunkov - Žilina a regionální trať z Frýdku-Místku do Těšína a obě mají v obci zastávku.

Poloha obce mezi městy Český Těšín na severu a Třincem na jihovýchodě se podílela na utváření jejího současného vzhledu a funkcí, i když původní ves Ropice vznikla o několik staletí dříve než Třinec, tedy v době, kdy se v místech dnešního Třince rozkládaly pastviny a neprostupný prales. Již v 15. století stála ve vsi tvrz, která byla počátkem 18. století přestavěna na barokní zámek, později přestavěný klasicistně a doplněný zámeckým parkem. Soubor architektonických památek doplňuje farní kostel Zvěstování Panny Marie z roku 1806 s ohradní zdí, branou a řadou dekorativních prvků.

Současná Ropice nenabízí návštěvníkům pouze architektonické památky, ale zejména možnosti aktivního trávení volného času. Obcí prochází cyklostezka – trasa Jihlava – Český Těšín tzv. Beskydsko-karpatská magistrála. Nejvýraznějším lákadlem je moderní 18-ti jamkové golfové hřiště s krytým odpalištěm a komfortně vybavenou klubovnou (www.beskydgolf.com). Vesnické prostředí, možnosti sportovního vyžití, blízkost městských sídel a dobrá dopravní dostupnost nabízí výhodné příležitosti k individuální rodinné výstavbě.

projekt vodovod

Mobilní aplikace "Obec Ropice" pro Android

Mobilní aplikace "Obec Ropice" pro iOS