Obecní úřad ROPICE
Ropice čp.110
739 56 Ropice
tel: 558 735 165, 725 141 267
email: ropice@ropice.czNaposled přidáno

Informace OÚ
Bezpečností desatero
12.09.2019 10:12

Informace OÚ
"Den pěstounství" v Moravskoslezském kraji
04.09.2019 10:06

Úřední deska
Opatření obecné povahy
03.09.2019 14:14

Úřední deska
Seznam nemovitých věcí podle § 65 zákona č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí ke zveřejnění
03.09.2019 14:12

Informace OÚ
Výstava zahrádkářů ve Stříteži
30.08.2019 13:58

Pov.zveřejňované informace
Odpověď na žádost o informace dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím
21.08.2019 16:35

Úřední deska
Odpověď na žádost o informace dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím
21.08.2019 16:34

Úřední deska
Dražební vyhláška
16.08.2019 09:11

Pov.zveřejňované informace
9. rozpočtové opatření - RO 14.8.2019
15.08.2019 11:40

Informace OÚ
DŮLEŽITÉ - Informace pro občany - DČOV - vstup na pozemek
15.08.2019 10:49

Ropický zpravodaj
Zpravodaj obce Ropice červen 2019
15.08.2019 07:11

Informace OÚ
Informace - viditelnost chodců a cyklistů
12.08.2019 07:43

Pov.zveřejňované informace
8. rozpočtové opatření - ZO 24.7.2019
29.07.2019 09:55

Statistické údaje
Statistické údaje od roku 2011
12.07.2019 11:55

Pov.zveřejňované informace
7. rozpočtové opatření - RO 8.7.2019
11.07.2019 06:18

Pov.zveřejňované informace
Odpověď na žádost o informace dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím
10.07.2019 15:07

Informace OÚ
Výstraha ČHMÚ - NEBEZPEČÍ POŽÁRŮ
04.07.2019 11:04

Zápisy a usnesení
Usnesení Rady obce Ropice z 8. schůze konané dne 05.06.2019
02.07.2019 09:11

Informace OÚ
Bezpečné prožití léta
01.07.2019 07:47

Obecní vyhlášky
Zásady prodeje nemovitého majetku z vlastnictví obce Ropice
21.06.2019 11:05

Úřední deska

Opatření obecné povahy
03.09.2019 14:14

Seznam nemovitých věcí podle § 65 zákona č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí ke zveřejnění
03.09.2019 14:12

Odpověď na žádost o informace dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím
21.08.2019 16:34

Dražební vyhláška
16.08.2019 09:11

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Ropice - OPS Sv. Josefa
14.05.2019 10:54

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - ZŠ a MŠ Ropice
02.05.2019 14:35

Schválená účetní závěrka za rok 2018
02.05.2019 14:30

Schválený Závěrečný účet 2018
02.05.2019 14:29

Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu Obce Ropice na stavby vodovodních přípojek k rodinným domům
02.05.2019 14:28

Seznam nemovitých věcí podle § 65 zákona č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí ke zveřejnění
25.04.2019 14:04

více>>

Informace OÚ

Bezpečností desatero
12.09.2019 10:12

"Den pěstounství" v Moravskoslezském kraji
04.09.2019 10:06

Výstava zahrádkářů ve Stříteži
30.08.2019 13:58

DŮLEŽITÉ - Informace pro občany - DČOV - vstup na pozemek
15.08.2019 10:49

Informace - viditelnost chodců a cyklistů
12.08.2019 07:43

Výstraha ČHMÚ - NEBEZPEČÍ POŽÁRŮ
04.07.2019 11:04

Bezpečné prožití léta
01.07.2019 07:47

Projekt Rodinné pasy
17.06.2019 09:38

Hydrometeorologové vydali varování:
10.06.2019 14:27

DŮLEŽITÉ - Geologický průzkum pro likvidaci odpadních vod z domovních ČOV
10.06.2019 11:09

více>>


GEOLOGICKÝ PRŮZKUM PRO LIKVIDACI ODPADNÍCH VOD Z DOMOVNÍCH ČOV

Vážení občané obce Ropice,

v průběhu měsíců červen/ červenec 2019 jste pro akci obce – plošné vsakování odpadních vod z DČOV v rámci projektu odkanalizování obce Ropice – vyplňovali formulář Souhlas se vstupem na pozemek a se zpracováním osobních údajů.
V rámci této akce začíná následující etapa, a to „místní šetření na Vašem pozemku“. Někteří z Vás již byli mnou telefonicky kontaktováni. Pro tyto občany platí telefonická domluva.

Toto telefonické kontaktování nepřináší efektivní řešení – mnoho zájemců mi nezvedlo telefon, proto jsme se rozhodli postupovat takto:

  1. Od tohoto týdne budeme v rámci některých pracovních dní obcházet v obci jednotlivé zájemce o DČOV a koho se nám podaří zastihnout doma, u toho proběhne místní šetření – tento způsob předpokládáme realizovat cca 3 týdny.
  2. Pokud se nám v rámci pracovních dní nepodaří efektivně provádět místní šetření, bude následovat obcházení jednotlivých zájemců ve dnech pracovního klidu – sobota a neděle.
  3. Zájemce, které se nám nepodaří zastihnout ani v dnech pracovního klidu, budeme obvolávat a již se přesně domlouvat na den a hodinu.

Co budeme zjišťovat:

  1. možnost umístění DČOV a případně i vsakovacího objektu dle představy zájemce
  2. zda bude možné odpadní vodu z DČOV vsakovat na pozemku zájemce nebo utrácet jiným způsobem (do vodoteče, do jímky, atp.)
  3. výskyt studní v okolí a zaměření jejich hladiny vody

Průzkumné vrty – žádost:

V rámci této akce obce je nezbytné provést průzkumné vrty na vytypovaných pozemcích. Celkem se jedná o 190 pozemků, přičemž na 15 z nich budeme provádět 5-ti metrové sondy a nálevové testy. Při provádění místního šetření bychom rádi vytypovali vhodné pozemky a s majiteli těchto pozemků se domluvili na provedení sond.
Bude se jednat o vrty v průměru 7 cm, hloubka do 5 m prováděné malou vrtnou soupravou, kterou na fotce přikládáme k danému mailu. Sondy mohou být po provedení testu zlikvidovány nebo v případě zájmu majitele pozemku ponechány k využití pro zasakování odpadní vody z DČOV. Vrtná souprava je tažena buď osobním autem nebo čtyřkolkou, nezpůsobí tedy škody na zeleni.
Tímto Vás žádám, aby jste si uložili moje číslo mobilního telefonu 605 47 34 10 pro případ, kdy Vás budu muset telefonicky kontaktovat, aby jste mé telefonní číslo nepovažovali za číslo nějaké průzkumné agentury, prodejce atp. Děkuji Vám a těším se na spolupráci.

S pozdravem
Ing. Jitka Morawetzová
Jednatel, ekonomika, personalistika, faktury
GEOoffice, s.r.o.
Sídlo: Vrázova 1253/9, 703 00 Ostrava - Vítkovice
Provozovna: U Cementárny 1207/5, 703 00 Ostrava Vítkovice
Tel / fax: 596 636 211, Mobil: 605 473 410
www.geooffice.cz, morawetzova@geooffice.cz


erb ROPICE Ropice je obec v Podbeskydí ležící v širokém údolí řeky Ropičanky, která pramení pod horou Ropicí v katastru obce Řeka a tak se také v horním toku jmenuje a posléze se vlévá do Olše. Typicky slezská rozptýlená zástavba je výrazněji koncentrována pouze kolem silnice I/11 s mezinárodní trasou E75 spojující Slovensko s Moravou přes Jablunkovský průsmyk. Obcí vede hlavní železniční trať Bohumín - Jablunkov - Žilina a regionální trať z Frýdku-Místku do Těšína a obě mají v obci zastávku.

Poloha obce mezi městy Český Těšín na severu a Třincem na jihovýchodě se podílela na utváření jejího současného vzhledu a funkcí, i když původní ves Ropice vznikla o několik staletí dříve než Třinec, tedy v době, kdy se v místech dnešního Třince rozkládaly pastviny a neprostupný prales. Již v 15. století stála ve vsi tvrz, která byla počátkem 18. století přestavěna na barokní zámek, později přestavěný klasicistně a doplněný zámeckým parkem. Soubor architektonických památek doplňuje farní kostel Zvěstování Panny Marie z roku 1806 s ohradní zdí, branou a řadou dekorativních prvků.

Současná Ropice nenabízí návštěvníkům pouze architektonické památky, ale zejména možnosti aktivního trávení volného času. Obcí prochází cyklostezka – trasa Jihlava – Český Těšín tzv. Beskydsko-karpatská magistrála. Nejvýraznějším lákadlem je moderní 18-ti jamkové golfové hřiště s krytým odpalištěm a komfortně vybavenou klubovnou (www.beskydgolf.com). Vesnické prostředí, možnosti sportovního vyžití, blízkost městských sídel a dobrá dopravní dostupnost nabízí výhodné příležitosti k individuální rodinné výstavbě.

projekt vodovod

Mobilní aplikace "Obec Ropice" pro Android

Mobilní aplikace "Obec Ropice" pro iOS