Obecní úřad ROPICE
Ropice čp.110
739 56 Ropice
tel: 558 735 165, 725 141 267
email: ropice@ropice.cz


zpět

Arboretum v obci Jaworze


02.08.2018 10:48 V rámci projektu „Slezské parky“ po revitalizaci parku v Ropici a jeho slavnostním zářijovém otevření, přišla na řadu polská partnerská strana. Dne 27. 6. 2018 se uskutečnil výlet do obce Jaworze, jehož cílem bylo pozvání na slavnostní otevření arboreta. V úvodním proslovu přítomné přivítal starosta obce Jaworze, pan Ostalkiewicz. Poděkoval partnerovi, starostce obce Ropice, p.Waniové za skvělou spolupráci na společném projektu. Nově vzniklé arboretum je druh botanické zahrady, která prezentuje přírodní bohatství Těšínské země. Umístěno je v bezprostřední blízkosti Obecního úřadu Jaworze, u hlavní silnice vedoucí do centra obce. K osazení rostlin byly použity druhy vyskytující se na Těšínském Slezsku. Partneři spolu diskutovali, jaké rostliny budou prezentovány v arboretu. V zájmu zvýšení účinku vzdělávání a propagace bohatství Euroregionu, jsou rostliny profesionálně označené (trojjazyčné nápisy v češtině, polštině a latině s informacemi a pojmenováním rostlin, s výskytem a popisem jednotlivých druhů). V prostorách arboreta je umístěna památková tabule s příslušnými logy a formulí pro financování. Po zhlédnutí arboreta se konala tematická přednáška o rostlinách a fauně vyskytující se na území našich regionů. Mimo jiné v programu byla návštěva nově otevřené sportovní haly v Jaworze.