Obecní úřad ROPICE
Ropice čp.110
739 56 Ropice
tel: 558 735 165, 725 141 267
email: ropice@ropice.cz


OZV obce Ropice č. 1/2018 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

16.01.2019 10:06
 
 

OZV č. 2/2015 o pravidlech pohybu psů na veřejném prostranství na území obce Ropice

02.01.2018 10:43 (platnost do: 31.12.2030)
 
 

Obecně závazná vyhláška obce Ropice č.2/2017, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

14.12.2017 10:03
 
 

Obecně závazná vyhláška č. 1/2017 regulující noční klid a hlučné činnosti

09.06.2017 09:29
 
 

Směrnice pro zadávání zakázek

10.04.2017 13:10 (platnost do: 31.12.2030)
 
 

Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu obce na stavby vod. přípojek k RD

10.01.2017 08:28
 
 

Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu obce Ropice pro rok 2016

08.02.2016 09:05
 
 

Provozní řád víceúčelového sportovního hřiště

23.04.2015 13:56
 
 

Zásady pro poskytování příspěvku na podporu sport. a kult. aktivit v obci v r. 2015

15.04.2015 13:35
 
 

OZV č. 1/2014, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 2/2012 o místním poplatku..

19.01.2015 15:18