Obecní úřad ROPICE
Ropice čp.110
739 56 Ropice
tel: 558 735 165, 725 141 267
email: ropice@ropice.cz


Pozvánka na DOD Podzemního zásobníku plynu v Třanovicích

23.05.2019 13:19 (platnost do: 20.06.2019)
 
 

Letní tábor Moudré sovy - CSELESTA, z. s.

17.05.2019 09:19 (platnost do: 04.08.2019)
 
 

Svoz nebezpečného odpadu

09.05.2019 10:32

PŘIPOMÍNÁME, že tuto sobotu 11.5.2019 proběhne mobilní sběr nebezpečného odpadu na těchto stanovištích:
7:00 - 7:30 Ropice - obchod u Kišů
7:45 - 8:15 Ropice - cihelna, autobusová zastávka
8:30 - 9:00 Ropice - bývalá pošta (golfová prodejna)
9:15 - 10:00 Ropice - centrum - aut. zastávka
10:15 - 10:45 Ropice - u nádraží
11:00 - 11:30 Ropice - Zálesí - křižovatka u čp. 64
 
 

Výluka na trati Český Těšín - Frýdek-Místek a zpět

02.05.2019 10:29 (platnost do: 30.06.2019)

Trať č. 322
Název tratě: (Český Těšín - Frýdek-Místek (a zpět))
Úsek: Český Těšín (Czeski Cieszyn) - Hnojník - trať 322
Datum a čas: 02.května 2019 00:30 - 02.května 2019 15:00
---------------------

Příčina mimořádnosti: technická závada na trati

Opatření v regionální dopravě:
Přerušen provoz.

Umístění zastávek náhradní autobusové dopravy:
Hnojník: před staniční budovou
Střítež u Českého Těšína: autobusová zastávka "Střítež, žel. zast."
Ropice zálesí: autobusová zastávka "Ropice, škola"
Ropice: autobusová zastávka "Ropice, žel. st."
Český Těšín: před staniční budovou

Poznámka:
Technická závada na trati mezi stanicemi Hnojník a Český Těšín.
SŽDC, s.o. pracuje na odstranění.

 
 

Možnost úhrady daně z nemovitých věcí prostřednictvím SIPO

02.05.2019 10:15 (platnost do: 31.01.2020)
 
 

Pozvánka na zájezd zahrádkářů ze Stříteže

24.04.2019 10:10

Výbor ZO Českého zahrádkářského svazu ve Stříteži
pořádá v sobotu dne 4. května 2019 zájezd


Program:
Zámek Kunín, Valašská zahrada – Rožnov
pod Radhoštěm, Zahradní centrum – Valašské Meziříčí,
Schlatauerova gobelínová Kavárna - Valašské meziříčí
(popř. volno na prohlídku města)

Cena zájezdu pro člena ZO ČZS Střítež činí 200,- Kč,
ostatní 250,- Kč. Obsahuje dopravu a vstupné na Zámek Kunín
a do Valašské zahrady.
Odjezd: od KD Ve Stříteži v 7.00 hod.
Návrat: ke KD po 18.00 hod.
Závazné přihlášky v prodejně Magnolia do 30. 4. 2019.

S pozdravem – smrt šlimokum, ať žijí flancky
zveme všechny členy i nečleny.


 
 

Výlukový jízdní řád po dobu uzavírky mostu na silnici I/11 - 19.-22.4.2019

17.04.2019 15:46

Výluka na lince 871 754 směr Třinec-Ropice-Český Těšín od 19. do 22. 4. 2019

Na základě rozhodnutí Krajského úřadu Moravskoslezského kraje bude ode dne 19.4.2019(pá) od 7:45 hod. do 22.4.2019(po) 18:00 hod. uzavřena silnice I/11 (most ev.č. 11-169) v obci Ropice.
Uzavírkou dotčená linka 871 754 Třinec – Ropice – Český Těšín bude obousměrně obsluhována pouze v úseku Třinec,aut.st.pod Kanadou – Ropice,Centrum.
Po dobu uzavírky nebudou linkou 871 754 v obou směrech obsluhovány zastávky:
• Ropice,žel.st.
• Ropice, u mlýna
• Český Těšín, Svibice, rozc.
• Český Těšín, Samoobsluha
• Český Těšín, Svibice, Zámeček
• Český Těšín, aut.st.
odkaz na výlukový jízdní řád linky č. 871 754

 
 

Informace ke spolkům a bývalým občanským sdružením

12.04.2019 07:21 (platnost do: 31.12.2019)
 
 

Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji - 3. výzva

28.03.2019 08:26 (platnost do: 30.10.2020)
 
 

Projekt FIRST RESPONDER

27.03.2019 15:39 (platnost do: 31.12.2019)

Vážení,

ve spolupráci se Zdravotnickou záchrannou službou Moravskoslezského kraje, p. o. si Vás dovolujeme oslovit s projektem First responder, který je snahou Zdravotnické záchranné služby o další zlepšení dostupnosti včasné první pomoci, jakožto nepodkročitelné součásti přednemocniční neodkladné péče.

First responder v překladu znamená první dotázaný a v podstatě vystihuje svou podstatu v systému poskytování přednemocniční neodkladné péče. Je to dobrovolná složka, která většinou působí pod záštitou zdravotnické složky integrovaného záchranného systému. Jejím cílem je minimalizovat časovou prodlevu poskytnutí první pomoci postiženým osobám. Je poskytována prostřednictvím školených zachránců v kombinaci s informačními technologiemi dnešní doby.

Pomoc na vyžádání pod záštitou Zdravotnické záchranné služby Moravskoslezského kraje budou poskytovat kromě vlastních zaměstnanců zdravotnické záchranné služby mimo službu, se kterými se počítá v tzv. prvním pilíři, také další dobrovolníci. Jedná se o zaměstnance složek IZS, zejména policisty, hasiče, báňské, horské a vodní záchranáře, ale také členy Českého červeného kříže. V poslední vlně budou zapojení také dobrovolníci, kteří jsou svou profesí kvalifikovaní vykonávat zdravotnické povolání dle zákona 95/2004 Sb. a 96/2004 Sb. Vedle lékařů a záchranářů či zdravotních sester se jedná například o zdravotnické laboranty, řidiče vozidel zdravotnické dopravní služby, ošetřovatelky, nutriční terapeuty či maséry. Důvodem tohoto určení je fakt, že každá ze zmíněných skupin dobrovolníků je při výkonu svého povolání vázána právně závaznými povinnostmi, a pro Zdravotnickou záchrannou službu se jedná o bezpečnou skupinu first responderů.

Vás tímto prosíme o distribuci, resp. uveřejnění přiloženého informačního letáku, a to cestou např. úředních desek Vašich obcí či místních online periodik tak, aby se tento projekt dostal do povědomí co největšího počtu Vašich občanů, kteří se buď v budoucnu budou moci sami stát first respondery, nebo alespoň budou vědět, že někdo takový existuje a když se s ním setkají, nechají ho pracovat – pomáhat, zachraňovat život.

V případě jakýchkoli dotazů se prosím obracejte na
PhDr. Petr Jaššo, MBA
Vedoucí vzdělávacího a výcvikového střediska ZZS MSK
Vedoucí týmu pro specializované činnosti
Tel: 950 730 464 GSM: 730 576 339
Email: petr.jasso@zzsmsk.cz
Zdravotnická záchranná služba Moravskoslezského kraje, p.o.
Ostrava
Výškovická 2995/40, Zábřeh
700 30 Ostrava
Mnohokrát Vám děkujeme za pomoc a spolupráci.

S pozdravem

Mgr. Lukáš Chalás
vedoucí oddělení
oddělení zdravotní správy
odbor zdravotnictví