Obecní úřad ROPICE
Ropice čp.110
739 56 Ropice
tel: 558 735 165, 725 141 267
email: ropice@ropice.cz


UPOZORNĚNÍ - uzavírka silnice I/11 ve dnech 24.08. - 31.08.2018

16.08.2018 08:24 (platnost do: 31.08.2018)
 
 

Výstraha před nebezpečím požárů

10.08.2018 13:19

Kvůli suchu hrozí požáry. Krajský úřad nařídil dodržovat opatření, jak jim zabránit
S ohledem na přetrvávající suché, teplé počasí a nárůst požárů vyhlásil krajský úřad dobu zvýšeného nebezpečí vzniku požárů na území Moravskoslezského kraje.

Pro občany i právnické osoby to znamená povinnost dodržovat opatření, jak hrozícím požárům předejít.

Doba zvýšeného nebezpečí vzniku požárů na území Moravskoslezského kraje byla vyhlášena na návrh Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje v souladu s nařízením kraje a zákonem o požární ochraně. Vyhlášení je zveřejněno na úřední desce krajského úřadu, bude rozesláno jednotlivým obcím kraje s žádostí o jeho zveřejnění.

„Zejména pro turisty, zahrádkáře, vlastníky lesů a podnikatele hospodařící v lesích a na porostech bude toto nařízení znamenat jistá omezení, ale věřím, že situaci pochopí a zákazy budou respektovat. Jen tak můžeme předejít rozsáhlým škodám na majetku a na zdraví,“ uvedl ředitel Krajského úřadu Moravskoslezského kraje Tomáš Kotyza.

Upřesnil, že v tomto období je zakázáno rozdělávání nebo udržování otevřeného ohně, například plošné vypalování suchých porostů a suché trávy, pálení klestí a kůry. Na místech se suchým porostem, v lesích a ve vzdálenosti do padesáti metrů od okraje lesa se zakazuje také kouření (s výjimkou elektronických cigaret) a odhazování hořících nebo doutnajících předmětů. Nesmějí se pořádat ohňostroje a za určitých podmínek mohou být zakázány i jízdy parních lokomotiv.

Povinnosti přibyly také vlastníkům lesa, právnickým a podnikajícím fyzickým osobám hospodařícím v lese. „Musejí například zajistit, aby byly volné a sjízdné lesní cesty, a kontrolovat místa, na kterých během pěti dnů před vyhlášením období sucha hořelo,“ dodal ředitel krajského úřadu Tomáš Kotyza. Upozornil i na to, že se nesmí spotřebovávat voda z požárních nádrží k jiným účelům, než k hašení.

Konec doby zvýšeného nebezpečí vzniku požárů na území Moravskoslezského kraje opět stanoví krajský úřad a oznámí jej na úřední desce.


9. srpna 2018
 
 

Pozvánka na výstavu Flora Olomouc

08.08.2018 08:24 (platnost do: 19.08.2018)
 
 

Ropické zakončení léta a Železný hasič

03.08.2018 11:27 (platnost do: 10.09.2018)
 
 

Těšínská osmička 2018 - charitativní běh Nadace Agel

30.07.2018 15:23 (platnost do: 07.10.2018)
 
 

Domovní čistírny odpadních vod

03.07.2018 13:21 (platnost do: 31.12.2019)


Zájemce o zapojení se do projektu na vybudování soustavy domovních čistíren odpadních vod prosíme o doručení vyplněných předběžných souhlasů na obecní úřad do 31.8.2018. V oblasti, kde se zapojí minimálně 30 % ekvivalentních obyvatel, bude moci obec požádat o dotaci na realizaci. Formulář „Předběžný souhlas s realizací projektu“ je přílohou zpravodaje.

 
 

Zájezd pro seniory

19.06.2018 09:47 (platnost do: 29.08.2018)

Ve středu 29.8.2018 se uskuteční tradiční zájezd pro naše seniory. V letošním roce navštívíme výrobnu Marlenka ve Frýdku-Místku, pivovar Koníček ve Vojkovicích a obec Čeladnou.
Zájemce prosíme o nahlášení účasti paní Wałachové na obecní úřad, a to do 15.8.2018 (tel.: 558 735 165, e-mail: kristina.walachova@ropice.cz)

 
 

Informace - vydávání občanských průkazů a cestovních dokladů od 01.07.2018

13.06.2018 08:25 (platnost do: 31.12.2018)
 
 

Nabídka - Technická revize domácích ČOV

07.06.2018 12:41
 
 

Těžba v obci Ropice - sdělení ČIŽP

05.06.2018 15:03