Obecní úřad ROPICE
Ropice čp.110
739 56 Ropice
tel: 558 735 165, 725 141 267
email: ropice@ropice.cz


Volejbalový turnaj

20.08.2019 13:15 (platnost do: 24.08.2019)

Přijďte v sobotu podpořit účastníky volejbalového turnaje a využít nabídku masáží masérky Hanky
 
 

DŮLEŽITÉ - Informace pro občany - DČOV - vstup na pozemek

15.08.2019 10:49

Vážení občané obce Ropice,

v průběhu měsíců červen/ červenec 2019 jste pro akci obce – plošné vsakování odpadních vod z DČOV v rámci projektu odkanalizování obce Ropice – vyplňovali formulář Souhlas se vstupem na pozemek a se zpracováním osobních údajů.
V rámci této akce začíná následující etapa, a to „místní šetření na Vašem pozemku“. Někteří z Vás již byli mnou telefonicky kontaktováni. Pro tyto občany platí telefonická domluva.

Toto telefonické kontaktování nepřináší efektivní řešení – mnoho zájemců mi nezvedlo telefon, proto jsme se rozhodli postupovat takto:
1. Od tohoto týdne budeme v rámci některých pracovních dní obcházet v obci jednotlivé zájemce o DČOV a koho se nám podaří zastihnout doma, u toho proběhne místní šetření – tento způsob předpokládáme realizovat cca 3 týdny.
2. Pokud se nám v rámci pracovních dní nepodaří efektivně provádět místní šetření, bude následovat obcházení jednotlivých zájemců ve dnech pracovního klidu – sobota a neděle.
3. Zájemce, které se nám nepodaří zastihnout ani v dnech pracovního klidu, budeme obvolávat a již se přesně domlouvat na den a hodinu.

Co budeme zjišťovat:
1. možnost umístění DČOV a případně i vsakovacího objektu dle představy zájemce
2. zda bude možné odpadní vodu z DČOV vsakovat na pozemku zájemce nebo utrácet jiným způsobem (do vodoteče, do jímky, atp.)
3. výskyt studní v okolí a zaměření jejich hladiny vody

Průzkumné vrty – žádost:
V rámci této akce obce je nezbytné provést průzkumné vrty na vytypovaných pozemcích. Celkem se jedná o 190 pozemků, přičemž na 15 z nich budeme provádět 5-ti metrové sondy a nálevové testy. Při provádění místního šetření bychom rádi vytypovali vhodné pozemky a s majiteli těchto pozemků se domluvili na provedení sond.
Bude se jednat o vrty v průměru 7 cm, hloubka do 5 m prováděné malou vrtnou soupravou, kterou na fotce přikládáme k danému mailu. Sondy mohou být po provedení testu zlikvidovány nebo v případě zájmu majitele pozemku ponechány k využití pro zasakování odpadní vody z DČOV. Vrtná souprava je tažena buď osobním autem nebo čtyřkolkou, nezpůsobí tedy škody na zeleni.

Tímto Vás žádám, aby jste si uložili moje číslo mobilního telefonu 605 47 34 10 pro případ, kdy Vás budu muset telefonicky kontaktovat, aby jste mé telefonní číslo nepovažovali za číslo nějaké průzkumné agentury, prodejce atp. Děkuji Vám a těším se na spolupráci.

S pozdravem

Ing. Jitka Morawetzová
Jednatel, ekonomika, personalistika, faktury

GEOoffice, s.r.o.
Sídlo: Vrázova 1253/9, 703 00 Ostrava - Vítkovice
Provozovna: U Cementárny 1207/5, 703 00 Ostrava Vítkovice
Tel / fax: 596 636 211, Mobil: 605 473 410
www.geooffice.cz, morawetzova@geooffice.cz

 
 

Informace - viditelnost chodců a cyklistů

12.08.2019 07:43
 
 

Výluka na trati 322 Hnojník-Frýdek-Místek

08.08.2019 13:15 (platnost do: 23.08.2019)
 
 

Plánovaná odstávka vody Ropice-Zimník

08.08.2019 09:29 (platnost do: 31.08.2019)
 
 

Plánovaná odstávka vody Ropice-Zimník

08.08.2019 09:21 (platnost do: 25.08.2019)
 
 

Dotazník

06.08.2019 10:06 (platnost do: 22.08.2019)

V rámci celorepublikového průzkumu jsme byli požádáni ze strany Ministerstva průmyslu a obchodu ČR o spolupráci při zjišťování skutečné poptávky po využití internetu domácnostmi formou krátkého dotazníkového šetření (5 minut).

Výsledky průzkumu budou sloužit jako jeden z podkladů pro přípravu nového Národního plánu rozvoje vysokokapacitních sítí (2020+). Zároveň se zvažuje příprava dotačního programu na poskytování „voucherů“ na vysokorychlostní internet do domácností v Moravskoslezském kraji.

Dotazník je přístupný zde: https://grantthornton.eu/pruzkumint/ a je možné jej vyplnit do 22. 8. 2019.

Děkuji za spolupráci

 
 

Informace o plánovaném přerušení dodávky elektřiny - 21.08.2019

01.08.2019 11:21 (platnost do: 21.08.2019)

INFORMACE O PLÁNOVANÉM PŘERUŠENÍ DODÁVKY ELEKTŘINY
Jménem ČEZ Distribuce, a.s. si Vás dovolujeme informovat o plánovaném přerušení dodávky elektřiny ve Vaší obci / Vašem městě: Ropice, které se bude konat:
Dne Od Do
21.08.2019 7:30 16:00
Ropice 10, 102, 11, 12, 121, 130, 131, 132, 136, 147, 155, 159, 161, 162, 163, 169, 180, 181, 19, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 20, 200, 201, 202, 203, 204, 204/X2, 205, 21, 225, 25, 257, 259, 267, 270, 272, 276, 292, 316, 317, 335, 341, 359, 366, 367, 369, 370, 371, 372, 373, 381, 390, 391, 422, 447, 469, 473, 494, 95, parc.č. 595/1, parc.č. 606/57
Bližší informace naleznete na níže uvedených webových stránkách v sekci "Odstávky" nebo přímo na odkazu http://www.cezdistribuce.cz/cs/pro-zakazniky/odstavky.html, a to 20 dnů před uvedeným termínem.
Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektřiny bude rovněž provedeno způsobem v místě obvyklým nebo s využitím elektronických komunikací.
Přerušení dodávky elektřiny je plánováno pouze v nezbytně nutném rozsahu, a to z důvodu prací spojených se zajištěním bezpečného a spolehlivého provozu distribuční sítě.
Děkujeme Vám za vstřícnost a pochopení.

S pozdravem.

ČEZ Distribuce, a. s.
NA TENTO E-MAIL, PROSÍM, NEODPOVÍDEJTE, JE GENEROVÁN AUTOMATICKY. V PŘÍPADĚ DOTAZŮ NÁS PROSÍM KONTAKTUJTE TELEFONICKY NA LINKU 800 850 860 NEBO E-MAILEM NA INFO@CEZDISTRIBUCE.CZ.

 
 

Výstraha ČHMÚ - NEBEZPEČÍ POŽÁRŮ

04.07.2019 11:04

VÝSTRAHA ČHMÚ
SYSTÉM INTEGROVANÉ VÝSTRAŽNÉ SLUŽBY

Zpráva č. 000252
Odesláno: 4.7.2019 10:46:00
Zpráva aktualizuje předchozí zprávu č. 000251 vydanou 03.07.2019 v 11:52:38 hodin
Územní platnost: ORP Třinec
________________________________________

Meteorologická situace: Tato výstraha rozšiřuje územní platnost nebezpečí vzniku požárů od pátku 5.7. 10 hodin na celé území ČR. V příštích dnech bude počasí ve střední Evropě převážně ovlivňovat oblast vyššího tlaku vzduchu. Na území ČR tak bude počasí beze srážek nebo jen lokálně slabé srážky (později v sobotu a v neděli). V jeho důsledku se bude nebezpečí vzniku požárů územně rozšiřovat a zvyšovat.
________________________________________
Nebezpečí požárů Nízký st. nebezpečí 4.7. 11:00 – do odvolání

Popis: Nebezpečí vzniku požárů.
Doporučení: V důsledku sucha hrozí nebezpečí vzniku požárů a následných škod, případně i ohrožení životů. Nerozdělávat oheň v přírodě a zejména v lesích, nevypalovat trávu, neodhazovat cigaretové nedopalky na zem, nepoužívat přenosné vařiče a jiné zdroje otevřeného ohně. Řídit se místními vyhláškami a zákazy, které k suchu a nebezpečí požárů mohou být vydány. Dbát na úsporné hospodaření s vodou.

 
 

Bezpečné prožití léta

01.07.2019 07:47 (platnost do: 30.09.2019)