Obec ROPICE
Ropice čp.110
739 56 Ropice
tel: 558 735 165, 725 141 267
email: ropice@ropice.cz


informace pro turisty
zpět

Pozvánka na zájezd zahrádkářů ze Stříteže


24.04.2019 10:10 Výbor ZO Českého zahrádkářského svazu ve Stříteži
pořádá v sobotu dne 4. května 2019 zájezd


Program:
Zámek Kunín, Valašská zahrada – Rožnov
pod Radhoštěm, Zahradní centrum – Valašské Meziříčí,
Schlatauerova gobelínová Kavárna - Valašské meziříčí
(popř. volno na prohlídku města)

Cena zájezdu pro člena ZO ČZS Střítež činí 200,- Kč,
ostatní 250,- Kč. Obsahuje dopravu a vstupné na Zámek Kunín
a do Valašské zahrady.
Odjezd: od KD Ve Stříteži v 7.00 hod.
Návrat: ke KD po 18.00 hod.
Závazné přihlášky v prodejně Magnolia do 30. 4. 2019.

S pozdravem – smrt šlimokum, ať žijí flancky
zveme všechny členy i nečleny.