Obec ROPICE
Ropice čp.110
739 56 Ropice
tel: 558 735 165, 725 141 267
email: ropice@ropice.cz


informace pro turisty

Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - kůrovec

07.04.2020 10:32 (platnost do: 01.01.2023)
 
pdf.png
 

Úřední hodiny Obecního úřadu v Ropici v době nouzového stavu pro naléhavé případy

24.03.2020 12:26
 
 

Mimořádné opatření o zákazu konání akcí

10.03.2020 11:30
 
pdf.png
 

Mimořádné opatření o uzavření škol

10.03.2020 11:29
 
pdf.png
 

Informace bezpečnostní rady Moravskoslezského kraje

03.03.2020 11:21

Informace z bezpečnostní rady Moravskoslezského kraje:

Žádost všem občanům, kteří navštívili rizikové oblasti, aby o své cestě telefonicky z domova informovali krajské hygieniky.
Krajská hygienická stanice zřídila speciální non-stop infolinku, na kterou se mohou občané kdykoliv obrátit. Odborníci jim poradí, jak postupovat ať už při návratu z míst, kde se koronavirus objevil, nebo i v případě podezření na nákazu.
Lidé mohou volat na čísla 595 138 118, 595 138 119 a 595 138 147, je možné také využít linku 112 (od 3. března 2020), která je propojená přímo s epidemiology.
Moravskoslezský kraj vyhlásil zákaz návštěv v nemocnicích, domovech seniorů i ostatních sociálních zařízeních, které zřizuje. Jde o opatření, které má chránit nejen hospitalizované pacienty, klienty domovů, ale i jejich zaměstnance a zdravotníky. (Zákaz návštěv se netýká dětských oddělení v nemocnicích. Tam platí pouze omezení, dítě může jeden z rodičů navštívit).
Bezpečnostní rada Moravskoslezského kraje zákaz návštěv důrazně doporučuje i zřizovatelům ostatních zařízení.
Bezpečnostní rada Moravskoslezského kraje doporučila zrušit konání veřejných akcí, na kterých se má sejít nad 500 lidí.
Pokyny obdrželi také ředitelé všech škol v regionu. Dostali doporučení evidovat žáky, kteří pobývali v oblastech označovaných za ohniska nákazy. Tyto děti by měly zůstat na doporučované dva týdny doma.
Bezpečnostní rada Moravskoslezského kraje žádá ředitelé všech škol v regionu, aby neorganizovali zájezdy do rizikových oblastí.
V Moravskoslezském kraji mají tři nemocnice infekční oddělení, všechna byla uvedena do stavu zvýšené pohotovosti. Tato oddělení jsou v Nemocnici s poliklinikou Havířov, ve Slezské nemocnici v Opavě a ve Fakultní nemocnici v Ostravě. Celkově mají k dispozici 146 infekčních lůžek.

Ing. Tomáš Zuber
vedoucí oddělení pro krizové řízení
odbor kancelář hejtmana kraje

 
pdf.png
 

Informace - Rozpočet SOPS na rok 2020 a Střednědobý výhled rozpočtu SOPS na období 2021 -2023

21.01.2020 10:02
 
doc.png
 

Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů za rok 2019

16.01.2020 13:24
 
doc.png
 

Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy

10.12.2019 10:51 (platnost do: 31.12.2022)
 
pdf.png pdf.png pdf.png
 

Rozpočet na rok 2020

22.10.2019 07:38 (platnost do: 30.06.2021)
 
pdf.png
 

Střednědobý výhled rozpočtu do roku 2022

22.10.2019 07:36 (platnost do: 30.06.2023)
 
pdf.png