Obecní úřad ROPICE
Ropice čp.110
739 56 Ropice
tel: 558 735 165, 725 141 267
email: ropice@ropice.cz


Veřejná vyhláška - oznámení o zahájení řízení ve věci povolení výjimky z ochranných podmínek zvláště chráněných druhů živočichů - medvěda hnědého

17.04.2019 16:09 (platnost do: 03.05.2019)
 
 

Oznámení o konání akce - Stavění máje

15.04.2019 11:23 (platnost do: 27.04.2019)
 
 

Informace k volbám do Evropského parlamentu

14.04.2019 09:42 (platnost do: 27.05.2019)
 
 

Program 4. zasedání Zastupitelstva obce Ropice

12.04.2019 14:10 (platnost do: 24.04.2019)
 
 

Rozhodnutí - omezení obecného užívání uzavírkou silnice I/11

12.04.2019 13:22 (platnost do: 28.04.2019)
 
 

Informace o počtu a sídle volebních okrsků a jmenování zapisovatele

08.04.2019 17:03 (platnost do: 31.05.2019)
 
 

Návrh účetní závěrky za rok 2018

08.04.2019 15:40 (platnost do: 25.04.2019)
 
 

Návrh Závěrečného účtu obce za rok 2018

08.04.2019 15:31 (platnost do: 25.04.2019)
 
 

Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy

04.04.2019 10:02 (platnost do: 31.12.2022)
 
 

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Ropice - TJ Sokol Ropice

28.03.2019 09:44