Obec ROPICE
Ropice čp.110
739 56 Ropice
tel: 558 735 165, 725 141 267
email: ropice@ropice.cz


informace pro turisty
zpět

Informace bezpečnostní rady Moravskoslezského kraje


03.03.2020 11:21 Informace z bezpečnostní rady Moravskoslezského kraje:

Žádost všem občanům, kteří navštívili rizikové oblasti, aby o své cestě telefonicky z domova informovali krajské hygieniky.
Krajská hygienická stanice zřídila speciální non-stop infolinku, na kterou se mohou občané kdykoliv obrátit. Odborníci jim poradí, jak postupovat ať už při návratu z míst, kde se koronavirus objevil, nebo i v případě podezření na nákazu.
Lidé mohou volat na čísla 595 138 118, 595 138 119 a 595 138 147, je možné také využít linku 112 (od 3. března 2020), která je propojená přímo s epidemiology.
Moravskoslezský kraj vyhlásil zákaz návštěv v nemocnicích, domovech seniorů i ostatních sociálních zařízeních, které zřizuje. Jde o opatření, které má chránit nejen hospitalizované pacienty, klienty domovů, ale i jejich zaměstnance a zdravotníky. (Zákaz návštěv se netýká dětských oddělení v nemocnicích. Tam platí pouze omezení, dítě může jeden z rodičů navštívit).
Bezpečnostní rada Moravskoslezského kraje zákaz návštěv důrazně doporučuje i zřizovatelům ostatních zařízení.
Bezpečnostní rada Moravskoslezského kraje doporučila zrušit konání veřejných akcí, na kterých se má sejít nad 500 lidí.
Pokyny obdrželi také ředitelé všech škol v regionu. Dostali doporučení evidovat žáky, kteří pobývali v oblastech označovaných za ohniska nákazy. Tyto děti by měly zůstat na doporučované dva týdny doma.
Bezpečnostní rada Moravskoslezského kraje žádá ředitelé všech škol v regionu, aby neorganizovali zájezdy do rizikových oblastí.
V Moravskoslezském kraji mají tři nemocnice infekční oddělení, všechna byla uvedena do stavu zvýšené pohotovosti. Tato oddělení jsou v Nemocnici s poliklinikou Havířov, ve Slezské nemocnici v Opavě a ve Fakultní nemocnici v Ostravě. Celkově mají k dispozici 146 infekčních lůžek.

Ing. Tomáš Zuber
vedoucí oddělení pro krizové řízení
odbor kancelář hejtmana kraje