Obecní úřad ROPICE
Ropice čp.110
739 56 Ropice
tel: 558 735 165, 725 141 267
email: ropice@ropice.cz


zpět

Registr oznámení dle zákona o střetu zájmů


20.06.2008 09:00 
Veřejní funkcionáři podávají v zákonem stanovených lhůtách oznámení o osobním zájmu, o činnostech, majetku, příjmech, darech a závazcích formou čestného prohlášení. Veřejnými funkcionáři podle zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů jsou:

Přístup k informacím

Přestupky

Přestupku se dopustí fyzická osoba, která
Za přestupek lze uložit pokutu do výše 100 000 Kč.