Obecní úřad ROPICE
Ropice čp.110
739 56 Ropice
tel: 558 735 165, 725 141 267
email: ropice@ropice.czDotační projekt "Místní akční plán v ORP Třinec"

erb ROPICE Ropice je obec v Podbeskydí ležící v širokém údolí řeky Ropičanky, která pramení pod horou Ropicí v katastru obce Řeka a tak se také v horním toku jmenuje a posléze se vlévá do Olše. Typicky slezská rozptýlená zástavba je výrazněji koncentrována pouze kolem silnice I/11 s mezinárodní trasou E75 spojující Slovensko s Moravou přes Jablunkovský průsmyk. Obcí vede hlavní železniční trať Bohumín - Jablunkov - Žilina a regionální trať z Frýdku-Místku do Těšína a obě mají v obci zastávku.

Poloha obce mezi městy Český Těšín na severu a Třincem na jihovýchodě se podílela na utváření jejího současného vzhledu a funkcí, i když původní ves Ropice vznikla o několik staletí dříve než Třinec, tedy v době, kdy se v místech dnešního Třince rozkládaly pastviny a neprostupný prales. Již v 15. století stála ve vsi tvrz, která byla počátkem 18. století přestavěna na barokní zámek, později přestavěný klasicistně a doplněný zámeckým parkem. Soubor architektonických památek doplňuje farní kostel Zvěstování Panny Marie z roku 1806 s ohradní zdí, branou a řadou dekorativních prvků.

Současná Ropice nenabízí návštěvníkům pouze architektonické památky, ale zejména možnosti aktivního trávení volného času. Obcí prochází cyklostezka – trasa Jihlava – Český Těšín tzv. Beskydsko-karpatská magistrála. Nejvýraznějším lákadlem je moderní 18-ti jamkové golfové hřiště s krytým odpalištěm a komfortně vybavenou klubovnou (www.beskydgolf.com). Vesnické prostředí, možnosti sportovního vyžití, blízkost městských sídel a dobrá dopravní dostupnost nabízí výhodné příležitosti k individuální rodinné výstavbě.

Naposled přidáno

Úřední deska
Oznámení o pokračování stavebního řízení a seznámení s podklady rozhodnutí - silnice I/68
20.02.2017 17:57

Úřední deska
Elektronická dražební vyhláška
20.02.2017 17:52

Informace OÚ
Transmise - možnost nahlédnout do svých zdravotních záznamů
20.02.2017 17:43

Informace OÚ
Regionální podpora pro podnikatelé
20.02.2017 17:41

Úřední deska
Rozhodnutí - povolení stavby - "Ropice - Vodovod lokalita Piwko, Widenka"
14.02.2017 14:23

Úřední deska
Rozhodnutí o schválení návrhu Jednoduchých pozemkových úprav v katastrálním území Ropice a Nebory, vyvolané výstavbou silnice I/68 Třanovice-Nebory
09.02.2017 10:33

Archiv úřední desky
15. zasedání Zastupitelstva obce Ropice
24.01.2017 11:30

Úřední deska
Prodloužení společné stezky pro chodce a cyklisty Ropice-Nebory
24.01.2017 10:56

Pov.zveřejňované informace
Výroční zpráva podle §18 zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
23.01.2017 15:28

Informace OÚ
Bruslení pro veřejnost
18.01.2017 13:46

Informace OÚ
Harmonogram výzev na rok 2017
18.01.2017 10:10

Informace OÚ
Podpora podnikání - příjem žádostí
18.01.2017 10:09

Úřední deska
Oznámení záměru prodeje
18.01.2017 09:03

Archiv úřední desky
Rozhodnutí o závěru zjišťovacího řízení
18.01.2017 07:04

Zápisy a usnesení
Usnesení rady obce z 38. schůze konané dne 9.1.2017
17.01.2017 10:50

Zápisy a usnesení
Zápis a usnesení z 14. zasedání ZO Ropice konaného 5.12.2016
17.01.2017 10:49

Zápisy a usnesení
Usnesení rady obce z 37. schůze konané dne 14.12.2016
17.01.2017 10:48

Zápisy a usnesení
Usnesení rady obce z 36. schůze konané dne 30.11.2016
17.01.2017 10:47

Archiv úřední desky
Oznámení zahájení vodoprávního řízení
13.01.2017 12:49

Obecní vyhlášky
Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu obce na stavby vod. přípojek k RD
10.01.2017 08:28

Úřední deska

Oznámení o pokračování stavebního řízení a seznámení s podklady rozhodnutí - silnice I/68
20.02.2017 17:57

Elektronická dražební vyhláška
20.02.2017 17:52

Rozhodnutí - povolení stavby - "Ropice - Vodovod lokalita Piwko, Widenka"
14.02.2017 14:23

Rozhodnutí o schválení návrhu Jednoduchých pozemkových úprav v katastrálním území Ropice a Nebory, vyvolané výstavbou silnice I/68 Třanovice-Nebory
09.02.2017 10:33

Prodloužení společné stezky pro chodce a cyklisty Ropice-Nebory
24.01.2017 10:56

Oznámení záměru prodeje
18.01.2017 09:03

Informace k ptačí chřipce
10.01.2017 08:27

Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu obce na stavby vod. přípojek k RD
10.01.2017 08:21

Oznámení o změně ceny vodného a stočného od 1.1.2017
25.11.2016 09:45

Rekonstrukce budovy OÚ
09.11.2016 13:08

více>>

Informace OÚ

Transmise - možnost nahlédnout do svých zdravotních záznamů
20.02.2017 17:43

Regionální podpora pro podnikatelé
20.02.2017 17:41

Bruslení pro veřejnost
18.01.2017 13:46

Harmonogram výzev na rok 2017
18.01.2017 10:10

Podpora podnikání - příjem žádostí
18.01.2017 10:09

Podpora podnikání
16.12.2016 06:41

Revize kotlů
07.11.2016 12:04

Obec vstupuje do ISNO
27.06.2016 11:34

Novela zákonů o občanských průkazech, cestovních dokladech a evidenci obyvatel
30.12.2015 11:29

Domov pro seniory Důstojnost v Nýdku
27.11.2015 13:04

více>>