Obecní úřad ROPICE
Ropice čp.110
739 56 Ropice
tel: 558 735 165, 725 141 267
email: ropice@ropice.czDotační projekt "Místní akční plán v ORP Třinec"

erb ROPICE Ropice je obec v Podbeskydí ležící v širokém údolí řeky Ropičanky, která pramení pod horou Ropicí v katastru obce Řeka a tak se také v horním toku jmenuje a posléze se vlévá do Olše. Typicky slezská rozptýlená zástavba je výrazněji koncentrována pouze kolem silnice I/11 s mezinárodní trasou E75 spojující Slovensko s Moravou přes Jablunkovský průsmyk. Obcí vede hlavní železniční trať Bohumín - Jablunkov - Žilina a regionální trať z Frýdku-Místku do Těšína a obě mají v obci zastávku.

Poloha obce mezi městy Český Těšín na severu a Třincem na jihovýchodě se podílela na utváření jejího současného vzhledu a funkcí, i když původní ves Ropice vznikla o několik staletí dříve než Třinec, tedy v době, kdy se v místech dnešního Třince rozkládaly pastviny a neprostupný prales. Již v 15. století stála ve vsi tvrz, která byla počátkem 18. století přestavěna na barokní zámek, později přestavěný klasicistně a doplněný zámeckým parkem. Soubor architektonických památek doplňuje farní kostel Zvěstování Panny Marie z roku 1806 s ohradní zdí, branou a řadou dekorativních prvků.

Současná Ropice nenabízí návštěvníkům pouze architektonické památky, ale zejména možnosti aktivního trávení volného času. Obcí prochází cyklostezka – trasa Jihlava – Český Těšín tzv. Beskydsko-karpatská magistrála. Nejvýraznějším lákadlem je moderní 18-ti jamkové golfové hřiště s krytým odpalištěm a komfortně vybavenou klubovnou (www.beskydgolf.com). Vesnické prostředí, možnosti sportovního vyžití, blízkost městských sídel a dobrá dopravní dostupnost nabízí výhodné příležitosti k individuální rodinné výstavbě.

Naposled přidáno

Úřední deska
Stanovení přechodné úpravy provozu na místní komunikaci v obci Ropice
24.05.2017 14:41

Úřední deska
Návrh závěrečného účtu 2016 - Sdružení obcí povodí Stonávky
23.05.2017 09:44

Zápisy a usnesení
Usnesení Rady obce z 43. schůze konané dne 15.05.2017
22.05.2017 16:02

Informace OÚ
Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji - 2 výzva
22.05.2017 08:12

Úřední deska
Veřejná vyhláška - Zpříztupnění k nahlédnutí - Daň z nemovitých věcí 2017
19.05.2017 11:44

Úřední deska
Usnesení - Veřejná vyhláška
19.05.2017 09:02

Úřední deska
Pozvánka na 17. zasedání Zastupitelstva obce Ropice
19.05.2017 08:48

Úřední deska
Rozpočtové opatření 5.
17.05.2017 11:28

Úřední deska
Rozhodnutí o povolení stavby Silnice I/68 Třanovice - Nebory
17.05.2017 10:13

Archiv úřední desky
Oznámení o konání akce
12.05.2017 14:40

Zápisy a usnesení
Usnesení z 16. jednání zastupitelstva obce Ropice, konaného dne 10. 04. 2017
12.05.2017 07:45

Zápisy a usnesení
Usnesení rady obce z 42. schůze konané dne 5.4.2017
05.05.2017 12:40

Informace OÚ
Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektřiny
05.05.2017 11:32

Archiv úřední desky
Rozhodnutí o povolení stavby - "Silnice I/68 Třanovice - Nebory"
05.05.2017 08:25

Archiv úřední desky
Veřejná dražební vyhláška
05.05.2017 08:13

Úřední deska
Porovnání položek výpočtu cen vodného a stočného - SmVaK
28.04.2017 12:26

Úřední deska
Odpověď na žádost o informace dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu informací
25.04.2017 11:17

Informace OÚ
Běh "Těšínská osmička"
19.04.2017 11:40

Archiv úřední desky
Obecně závazná vyhláška č. 1/2017 regulující noční klid a hlučné činnosti
18.04.2017 15:00

Úřední deska
Závěřečný účet 2016
13.04.2017 11:17

Úřední deska

Stanovení přechodné úpravy provozu na místní komunikaci v obci Ropice
24.05.2017 14:41

Návrh závěrečného účtu 2016 - Sdružení obcí povodí Stonávky
23.05.2017 09:44

Veřejná vyhláška - Zpříztupnění k nahlédnutí - Daň z nemovitých věcí 2017
19.05.2017 11:44

Usnesení - Veřejná vyhláška
19.05.2017 09:02

Pozvánka na 17. zasedání Zastupitelstva obce Ropice
19.05.2017 08:48

Rozpočtové opatření 5.
17.05.2017 11:28

Rozhodnutí o povolení stavby Silnice I/68 Třanovice - Nebory
17.05.2017 10:13

Porovnání položek výpočtu cen vodného a stočného - SmVaK
28.04.2017 12:26

Odpověď na žádost o informace dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu informací
25.04.2017 11:17

Závěřečný účet 2016
13.04.2017 11:17

více>>

Informace OÚ

Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji - 2 výzva
22.05.2017 08:12

Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektřiny
05.05.2017 11:32

Běh "Těšínská osmička"
19.04.2017 11:40

Nabídka rozboru vody
13.04.2017 08:49

Individualní dotace z rozpočtu obce
27.02.2017 12:52

Transmise - možnost nahlédnout do svých zdravotních záznamů
20.02.2017 17:43

Regionální podpora pro podnikatelé
20.02.2017 17:41

Harmonogram výzev na rok 2017
18.01.2017 10:10

Podpora podnikání
16.12.2016 06:41

Revize kotlů
07.11.2016 12:04

více>>