Obecní úřad ROPICE
Ropice čp.110
739 56 Ropice
tel: 558 735 165, 725 141 267
email: ropice@ropice.czDotační projekt "Místní akční plán v ORP Třinec"

erb ROPICE Ropice je obec v Podbeskydí ležící v širokém údolí řeky Ropičanky, která pramení pod horou Ropicí v katastru obce Řeka a tak se také v horním toku jmenuje a posléze se vlévá do Olše. Typicky slezská rozptýlená zástavba je výrazněji koncentrována pouze kolem silnice I/11 s mezinárodní trasou E75 spojující Slovensko s Moravou přes Jablunkovský průsmyk. Obcí vede hlavní železniční trať Bohumín - Jablunkov - Žilina a regionální trať z Frýdku-Místku do Těšína a obě mají v obci zastávku.

Poloha obce mezi městy Český Těšín na severu a Třincem na jihovýchodě se podílela na utváření jejího současného vzhledu a funkcí, i když původní ves Ropice vznikla o několik staletí dříve než Třinec, tedy v době, kdy se v místech dnešního Třince rozkládaly pastviny a neprostupný prales. Již v 15. století stála ve vsi tvrz, která byla počátkem 18. století přestavěna na barokní zámek, později přestavěný klasicistně a doplněný zámeckým parkem. Soubor architektonických památek doplňuje farní kostel Zvěstování Panny Marie z roku 1806 s ohradní zdí, branou a řadou dekorativních prvků.

Současná Ropice nenabízí návštěvníkům pouze architektonické památky, ale zejména možnosti aktivního trávení volného času. Obcí prochází cyklostezka – trasa Jihlava – Český Těšín tzv. Beskydsko-karpatská magistrála. Nejvýraznějším lákadlem je moderní 18-ti jamkové golfové hřiště s krytým odpalištěm a komfortně vybavenou klubovnou (www.beskydgolf.com). Vesnické prostředí, možnosti sportovního vyžití, blízkost městských sídel a dobrá dopravní dostupnost nabízí výhodné příležitosti k individuální rodinné výstavbě.

Naposled přidáno

Úřední deska
Dražební vyhláška o provedení elektronické dražby nemovitosti
27.06.2017 11:05

Úřední deska
Závěrečný účet Sdružení obcí povodí Stonávky
27.06.2017 10:29

Úřední deska
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu Sdružení obcí povodí Stonávky
27.06.2017 10:24

Úřední deska
Veřejná vyhláška - oznámení zahájení řízení o vydání Změny č. 4 Územního plánu Český Těšín
19.06.2017 10:49

Zápisy a usnesení
Zápis a usnesení ZO Ropice z 17. zasedání 31.5.2017
14.06.2017 16:40

Úřední deska
Oznámení o vyhlášení veřejné výzvy
14.06.2017 12:59

Zápisy a usnesení
Usnesení Rady obce z 44. schůze konané dne 05.06.2017
13.06.2017 11:23

Obecní vyhlášky
Obecně závazná vyhláška č. 1/2017 regulující noční klid a hlučné činnosti
09.06.2017 09:29

Úřední deska
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace
08.06.2017 11:02

Informace OÚ
Letní tábor
08.06.2017 07:29

Archiv úřední desky
Veřejná vyhláška - stanovení přechodné úpravy provozu
06.06.2017 11:50

Archiv úřední desky
Oznámení o konání akce
02.06.2017 09:43

Úřední deska
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace
31.05.2017 08:54

Úřední deska
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace
31.05.2017 08:51

Úřední deska
Veřejná nabídka pozemků
29.05.2017 11:34

Úřední deska
Rozpočtové opatření č.1/2017 Sdružení obcí povodí Stonávky
29.05.2017 08:50

Úřední deska
Dražební vyhláška
29.05.2017 08:37

Archiv úřední desky
Stanovení přechodné úpravy provozu na místní komunikaci v obci Ropice
24.05.2017 14:41

Archiv úřední desky
Návrh závěrečného účtu 2016 - Sdružení obcí povodí Stonávky
23.05.2017 09:44

Zápisy a usnesení
Usnesení Rady obce z 43. schůze konané dne 15.05.2017
22.05.2017 16:02

Úřední deska

Dražební vyhláška o provedení elektronické dražby nemovitosti
27.06.2017 11:05

Závěrečný účet Sdružení obcí povodí Stonávky
27.06.2017 10:29

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu Sdružení obcí povodí Stonávky
27.06.2017 10:24

Veřejná vyhláška - oznámení zahájení řízení o vydání Změny č. 4 Územního plánu Český Těšín
19.06.2017 10:49

Oznámení o vyhlášení veřejné výzvy
14.06.2017 12:59

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace
08.06.2017 11:02

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace
31.05.2017 08:54

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace
31.05.2017 08:51

Veřejná nabídka pozemků
29.05.2017 11:34

Rozpočtové opatření č.1/2017 Sdružení obcí povodí Stonávky
29.05.2017 08:50

více>>

Informace OÚ

Letní tábor
08.06.2017 07:29

Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji - 2 výzva
22.05.2017 08:12

Individualní dotace z rozpočtu obce
27.02.2017 12:52

Transmise - možnost nahlédnout do svých zdravotních záznamů
20.02.2017 17:43

Regionální podpora pro podnikatelé
20.02.2017 17:41

Harmonogram výzev na rok 2017
18.01.2017 10:10

Podpora podnikání
16.12.2016 06:41

Revize kotlů
07.11.2016 12:04

Obec vstupuje do ISNO
27.06.2016 11:34

Novela zákonů o občanských průkazech, cestovních dokladech a evidenci obyvatel
30.12.2015 11:29

více>>