Obecní úřad ROPICE
Ropice čp.110
739 56 Ropice
tel: 558 735 165, 725 141 267
email: ropice@ropice.cz


Transmise - možnost nahlédnout do svých zdravotních záznamů

20.02.2017 17:43 (platnost do: 31.12.2017)
 
 

Regionální podpora pro podnikatelé

20.02.2017 17:41 (platnost do: 30.06.2017)
 
 

Bruslení pro veřejnost

18.01.2017 13:46 (platnost do: 28.02.2017)

Bruslení pro veřejnost
každé odpoledne
na kluzišti u školy
zpřístupnění kluziště - p. Chowaniec tel.: 721 522 987
 
 

Harmonogram výzev na rok 2017

18.01.2017 10:10
 
 

Podpora podnikání - příjem žádostí

18.01.2017 10:09 (platnost do: 30.03.2017)
 
 

Podpora podnikání

16.12.2016 06:41
 
 

Revize kotlů

07.11.2016 12:04 (platnost do: 31.12.2017)
 
 

Obec vstupuje do ISNO

27.06.2016 11:34 (platnost do: 31.12.2017)
 
 

Novela zákonů o občanských průkazech, cestovních dokladech a evidenci obyvatel

30.12.2015 11:29 (platnost do: 31.12.2025)
 
 

Domov pro seniory Důstojnost v Nýdku

27.11.2015 13:04