Obecní úřad ROPICE
Ropice čp.110
739 56 Ropice
tel: 558 735 165, 725 141 267
email: ropice@ropice.cz


Ztratil se pes

15.08.2017 08:28 (platnost do: 31.08.2017)
 
 

Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji - 2 výzva

22.05.2017 08:12 (platnost do: 31.12.2017)
 
 

Individualní dotace z rozpočtu obce

27.02.2017 12:52 (platnost do: 31.12.2018)

Informace o poskytování individuální dotace z rozpočtu obce


Dne 5. února 2015 nabyl platnosti zákon č. 24/2015 Sb., kterým se mimo jiné mění zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), s účinností od 20. února 2015, s výjimkou § 10 d), který nabývá účinnosti dnem 1. července 2015.
Ustanovení § 10a odst. 2 zákona č. 250/2000 Sb. umožňuje mimo jiné i poskytování tzv. individuální dotace z rozpočtu obce. Individuální dotace řeší konkrétní potřebu konkrétního žadatele. Účel dotace určuje žadatel tím, že jej uvede ve své žádosti o poskytnutí dotace. O takovou dotaci lze žádat v průběhu celého roku na základě situace, v níž se žadatel právě ocitl. O poskytnutí dotace je třeba písemně požádat formou žádosti, která musí obsahovat alespoň náležitosti dle zákona a je poskytována na základě veřejnoprávní smlouvy.
Žádosti je možno podávat od 1.3.2017 až do vyčerpání zastupitelstvem schválené částky 650 000 Kč.
Formuláře žádosti a vyúčtování dotace jsou k dispozici zde v této sekci anebo přímo na obecním úřadě. V této položce je k nahlédnutí i vzor veřejnoprávní smlouvy.


 
 

Transmise - možnost nahlédnout do svých zdravotních záznamů

20.02.2017 17:43 (platnost do: 31.12.2017)
 
 

Harmonogram výzev na rok 2017

18.01.2017 10:10
 
 

Podpora podnikání

16.12.2016 06:41
 
 

Revize kotlů

07.11.2016 12:04 (platnost do: 31.12.2017)
 
 

Obec vstupuje do ISNO

27.06.2016 11:34 (platnost do: 31.12.2017)
 
 

Novela zákonů o občanských průkazech, cestovních dokladech a evidenci obyvatel

30.12.2015 11:29 (platnost do: 31.12.2025)
 
 

Domov pro seniory Důstojnost v Nýdku

27.11.2015 13:04