Obecní úřad ROPICE
Ropice čp.110
739 56 Ropice
tel: 558 735 165, 725 141 267
email: ropice@ropice.cz


15. zasedání Zastupitelstva obce Ropice

24.01.2017 11:30 (platnost do: 02.02.2017)
 
 

Rozhodnutí o závěru zjišťovacího řízení

18.01.2017 07:04 (platnost do: 03.02.2017)
 
 

Oznámení zahájení vodoprávního řízení

13.01.2017 12:49 (platnost do: 30.01.2017)
 
 

Návrh rozpočtu na r. 2017 Sdružení obcí povodí Stonávky

03.01.2017 11:44 (platnost do: 18.01.2017)
 
 

Nařízení města Třince č. 8/2016

21.12.2016 14:22 (platnost do: 03.01.2017)
 
 

Nařízení města Třince č. 7/2016

21.12.2016 14:21 (platnost do: 03.01.2017)
 
 

OZV č. 1/2016 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění. využívání a odstraňování komunálních odpadů

09.12.2016 10:39 (platnost do: 03.01.2017)
 
 

Změna termínu veřejného projednání návrhu Změny č. 1 Územního plánu Vělopolí

08.12.2016 15:05 (platnost do: 12.01.2017)
 
 

Elektronická dražební vyhláška

08.12.2016 12:33 (platnost do: 27.12.2016)
 
 

Informace o oznámení záměru "Další využití - Zařízení staveniště stavby I/11 Nebory - Oldřichovice - míchací centrum pravé oko Nebory km 5,400" podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí

08.12.2016 11:33 (platnost do: 27.12.2016)